Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van jackypeeters.nl

Aansprakelijkheid

Jacky Peeters en/of Jan Boellaard kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke, psychische of andere schade of letsel opgelopen tijdens een workshop, cursus, retreat of individuele sessie.


Aanmelding

Bij aanmelding door mondelinge afspraak, via het inschrijfformulier of via email, ben je aangemeld voor een sessie, traject, workshop, cursus of retreat. Je verbindt je hiermee aan betaling. Aanmelding voor cursussen/workshops vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst.


Betaling

Betaling op rekening NL16 ASNB 8830264245 t.n.v. J.M.E. Peeters, Vleuten bij aanmelding en uiterlijk op de dag van een sessie. Voor trajecten, workshops, cursussen, retreat en sessies geldt dat je investering  bij aanmelding dient te worden overgemaakt. Je ontvangt hiervoor een betaalverzoek of maakt het zelf over naar dit nummer. Indien je een factuur wilt ontvangen, komt er BTW bij het bedrag van je investering. Contant betalen tijdens een individuele sessie of losse workshop is in overleg mogelijk. Ook is betaling van het traject in termijnen in overleg mogelijk.


Annulering

 • Individuele sessies
  Bij annulering van een individuele sessie binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is het hele bedrag verschuldigd.
 • Trajecten
  Een traject kan na aanmelding niet worden geannuleerd. Bij aanvang van het traject worden 7 sessies gepland.
  De 7e sessie is tevens het einde van het traject. De periode tussen sessies is maximaal een maand.
  Binnen het traject is het mogelijk 2 keer een sessie te verplaatsen, als dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch wordt gemeld.
 • Cursus of workshop
  Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 maand voor aanvang.
  Uitgezonderd de online workshop: die kan tot een week voor aanvang worden geannuleerd.
 • Weekenden stembevrijding en stemhealing
  Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 maand voor aanvang.
 • Retreats naar Schiermonnikoog en Friesland
  Na aanmelding kan de retreat niet meer worden geannuleerd. We raden aan een annuleringsverzekering af te sluiten.


Restitutie

Er vindt geen restitutie plaats. Eventuele tegoeden (alleen indien afgesproken met Jacky) dienen binnen een jaar te worden besteed.


Vertrouwelijk

Jacky Peeters en Jan Boellaard zullen je gegevens vertrouwelijk behandelen. Zie hiervoor ook het Privacystatement


Aanmelding betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.