Algemene Voorwaarden


Aansprakelijkheid

Jacky Peeters en/of Jan Boellaard kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke, psychische of andere schade of letsel opgelopen tijdens een workshop, cursus, retreat of individuele sessie.


Aanmelding

Bij aanmelding door mondelinge afspraak, via het inschrijfformulier of via email, ben je aangemeld voor een sessie, traject, workshop, cursus of retreat. Je verbindt je hiermee aan betaling. Aanmelding voor cursussen/workshops vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst.


Betaling

Betaling op rekening NL39 INGB 0007956713 t.n.v. J.M.E. Peeters, Vleuten bij aanmelding en uiterlijk voor aanvang van een sessie, traject, workshop, cursus of retreat. Contant betalen tijdens een individuele sessie of losse workshop is in overleg mogelijk. Voor workshops, cursussen en retreat geldt dat je investering  bij aanmelding dient te worden overgemaakt.


Annulering

 • Individuele sessies
  Bij annulering van een individuele sessie binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is het hele bedrag verschuldigd.
 • Trajecten
  Een traject kan na aanmelding niet worden geannuleerd. Voor het verzetten van sessies binnen een traject gelden de voorwaarden voor individuele sessies.
 • Workshops & Cursussen bij Jacky Peeters in Vleuten
  Tot 3 weken voor aanvang van de activiteit kan kosteloos worden geannuleerd. 
  Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de activiteit is 25 % van het bedrag verschuldigd.
  Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit is 50% van het bedrag verschuldigd.
  Bij annulering binnen een week voor aanvang van de activiteit is 100% van het te betalen bedrag verschuldigd. 
 • Workshops & Cursussen op locatie
  Voor cursussen en workshops op locatie, niet bij Jacky Peeters in Vleuten zelf, gelden soms andere annuleringsregels in verband met die van de locatie. Die worden hier dan afzonderlijk vermeldt.
 • Retreat naar Galicië
  Voor de Stembevrijdingsretreat naar Galicië geldt dat na aanmelding annulering niet meer mogelijk is. Aangeraden wordt een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Lopende cursussen
  Voor (lopende) cursussen geldt dat bij tijdige afmelding bij verhindering (uiterlijk 24 uur van tevoren) of bij ziekte gedurende een cursus 1 gemiste cursusworkshop op een ander moment mag worden ingehaald gedurende het lopende seizoen.
  Ook kan een gemiste workshop worden gecompenseerd met een korting op een individuele sessie. Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd.


Restitutie

Er wordt nooit geld gerestitueerd. Eventuele tegoeden (alleen indien afgesproken met Jacky) dienen binnen een jaar te worden besteed.


Vertrouwelijk

Jacky Peeters en Jan Boellaard zullen je gegevens vertrouwelijk behandelen. Zie hiervoor ook het Privacystatement


Aanmelding betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.